Linggo, Oktubre 24, 2010

NIHONGONGO (Unglish-Japanis transrations)

Is this your property? ARIMOTO?
Yes, this is my property. ARIKOTO.
Is this yours? SAYOBATO?
This is mine. SAKINITU.
Can I have it? AKINATO?
You can have it. SAYONATO.
Can we have it? SAMINATO?
You haven't washed your face. MIMUTAMATAMO.
You've grown so thin! KITANABUTOMO.
We saw each other. KITAKAMI.
We had a big get-together. KITAKITAKAMI.
Have a drink before you go. TOMAKAMUNA.
That was my assumption. INAKARAKO.
Let's go quickly! BATSINATAYO!
We will boycott the election. KAMINOBOTO.
Underarm odor. KIRIKIRIPAWA.
Are you a victim of discrimination? MINAMATAKABA?
I give up. SUKONAKO.
Ouch! HARAIKU!
What a sad life it is. HAINAKU.
I'm going to leave you. SAWANAKOSAYO.
Just take it! SAYONARANG!
You are very thin! PUROKABUTO.
You look like your mom/dad. KAMUKAMUPAPAMU. KAMUKAMUMAMAMU.
She looks like you. KAMUKAMU.
Are you nervous? KAKABAKABA?
Are you a loyal customer? SUKIKABA?
Later. SAKANA.
I surrender. SUKUNAKO.
Just surrender. SUKUNAKASI.
Remember? ARAARAMO?

ABUSE in a sentence

UNGLISH

1. Use BE COOL and I'LL BUY in a sentence.
We went to Mayon volcano in I'LL BUY, BE COOL.

2. Use SCHOOLING in a sentence.
(phone rings) Hello? Who SCHOOLING please?

3. Use HOSTESS in a sentence.
(phone rings again) Hello? HOSTESS?

4. Use STATUE in a sentence.
(phone rings for a third time) Hello? Honey? STATUE?

5. Use CALCULATOR in a sentence.
(phone rings for a fourth time) Ok, I can't talk to you right now. I'll CALCULATOR.

6. Use AFFECT in a sentence.
She's wearing AFFECT diamond ring.

7. Use ADIEU in a sentence.
If you're ADIEU, Hitler will kill you.

8. Use DECANTER in a sentence.
You can pay for that over DECANTER.

9. Use DELETION in a sentence.
The balat of DELETION is crispy.

10. Use DESPISE in a sentence.
Who baked all DESPISE?

11. Use DIFFERENT and DIFFERENTIAL in a sentence.
I'm looking for DIFFERENT of this boy to get DIFFERENTIAL consent so he can join the field trip.

12. Use TENACIOUS in a sentence.
I went to Toby's yesterday to buy a pair of TENACIOUS.

13. Use DEPOSIT and ASSOCIATE in a sentence.
The restroom's flooded, DEPOSIT is leaking, and I ASSOCIATE in the toilet.

14. Use DEPRESS and PERSUADING in a sentence.
We got married by DEPRESS last year and today is our PERSUADING anniversary.

15. Use DEVASTATION in a sentence.
He waits for the bus at DEVASTATION every morning.

16. Use PAMPERS and PAPERS in a sentence.
(at the gas station) I asked the attendant, “Do you PAMPERS or do I PAPERS?”

17. Use DIFFERENCE and DIFFERENCES in a sentence.
(in a royal family) A baby boy is called DIFFERENCE while a baby girl is called DIFFERENCES.

18. Use DEDUCT, DEFENSE, DETAIL, and DEFEAT in a sentence.
DEDUCT jumped over DEFENSE but DETAIL landed before DEFEAT.

19. Use PROTESTANT in a sentence.
Apples, ponkans, and grapes can be bought at the PROTESTANT.

20. Use IRAQ, IRAN, and EGYPT in a sentence.
IRAQ is bigger than a stone; IRAN is faster than a walk; and EGYPT is smaller than a truck.

21. Use CUISINE in a sentence.
Did you review for the CUISINE Math?

22. Use PENIS in a sentence.
No, PENIS your homework first!

23. Use UNO, DOS, TRES in a sentence.
UNO! DOS TRES are burning!

24. Use FASCINATE in a sentence.
My girlfriend has a new blouse with 10 buttons, but her boobs are so big she can only FASCINATE.

25. Use DEFICIT in a sentence.
Before you jump in the pool, first check how DEFICIT.

26. Use CHICKEN, NUT, BREAD in a sentence.
My wife can't swim, when she jumped in the water CHICKEN NUT BREAD.

Huwebes, Oktubre 21, 2010

Accounting terms (Mga katawagan sa pagtutuos)

Ingles - Flipino
1. Asset - Ari
2. Fixed asset - Aring nakatirik
3. Liquid asset - Aring tumutulo
4. Written-off asset - Aring pinutol
5. Cut-off time - Oras ng pagputol
6. Depreciation - Pagkalaspag ng ari
7. Fully depreciated asset - Aring laspag na laspag
8. Earning asset - Aring ganado pa
9. Non-earning asset - Aring baldado na
10. Owned asset - Sariling ari
11. Other asset - Ari ng iba
12. Miscellaneous asset - Mga aring pinagsama-sama
13. Erroneous entry - Mali ang pagkapasok
14. Double entry - Dalawa ang pinasukan
15. Multiple entry - Labas pasok
16. Correcting entry - Itinama ang pagpasok
17. Reversing entry - Baligtad ang pasok
18. Tangible asset - Aring nasasalat
19. Dispensed - Nilabasan
20. Undispensed - Hindi nilabasan
21. Frozen asset - Pinatigas na ari

Linggo, Oktubre 3, 2010

Payak na tanong, palpak na sagot (part 1)

Tanong: Ano sa Tagalog ang teeth?
Sagot: Utong.

T: Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?
S: Umiilaw.

T: Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao?
S: Humanitarian.

T: Sina Michael at Raphael ay mga?
S: Ninja.

T: Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?
S: Sunog.

T: Magbigay ng sikat na Willie.
S: Willie the Pooh.

T: Ang mga Hindu ay galing sa anong bansa?
S: Hindonesia.

T: Anong hayop si King Kong?
S: Pagong.

T: Magbigay ng mabahong pagkain.
S: Tae.

T: Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?
S: Canadia.

T: Kumpletuhin, Little Red?
S: Ribbon.

T: Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?
S: Buhok.

T: Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin.
S: Tinga.

T: Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?
S: Pag balita.

T: Ano ang tawag sa anak ng taong grasa?
S: Baby oil.

T: Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halo-halo?
S: Sweetzerland.

T: Sinong higanteng "G" ang tinalo ni David?
S: Godzilla.

T: Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?
S: Itlog ng tao.

T: Anong "S" ang tawag sa duktor na nag-o-opera?
S: Sadista.

T: "Blank is the best policy."
S: Ice tea.

T: Anong parte ng itlog ang masarap?
S: Yung tangkay.

T: Saan binaril si Jose Rizal?
S: Sa likod.

T: Fill in the blanks, "Beauty is in the eye of the?"
S: Tiger.

T: Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?
S: Saging.

T: Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Ingles sa toyo?
S: Baliw.

T: Anong tawag mo sa anak ng kapatid ng nanay mo?
S: Kamag-anak.

T: Saan nakukuha ang sakit na AIDS?
S: Sa motel.

T: Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?
S: Cold water.

T: Sinong cartoon character ang sumisigaw ng "yabba dabba doo?"
S: Si Scooby Dooby Doo.

T: Ilan ang bituin sa American flag?
S: Madami.

T: Ano ang tawag sa taong isa lang ang mata?
S: Abnormal.