Sunday, November 21, 2010

"May baril walang bala--props lang pala!" (QuickieComics.com)

http://quickiecomics.com http://quickiecomics.com

No comments:

Post a Comment

Trip o dehins?